Opening Expositie Shine

Zaterdagavond 9 november jl. bezocht ik de opening van de expositie Shine in Galerie Ei in Amsterdam West, samen met mijn oudste dochter van 9 jaar. Shine zou onderdeel uitmaken van het laagdrempelige kunst- en cultuurfestival Schijn je lichtje op West voor kinderen en ouders. Ik had een bijzonder aangename avond. Niet in de minste plaats vanwege het prachtige muzikale optreden van Judiths dochter Josephine Zwaan. Maar ik heb ook minimaal twee kunstwerken gezien waar mijn hart naar uit ging.

Een galerie voor iedereen.

Ook mijn dochter en 2 schoolvriendinnetjes hadden een onvergetelijke ervaring omdat ze geheel onverwachts de expositie mochten openen. En wel door grote vellen papier wild van de ramen af te trekken en scheuren. Hierdoor werd de expositie als een soort van lichtgevende kijkdoos zichtbaar voor de hele buurt. En met Sint Maarten mochten kinderen langskomen met een lampion en werden ze gefotografeerd.

Een galerie die zowel volwassenen als kinderen (uit en buiten de buurt) een onvergetelijke kunstzinnige ervaring  kan geven. En kunstwerken in diverse prijscategorieen verkoopt.

Amsterdam West telt relatief veel (kleine) ateliers en galeries. Het economisch beleid van het stadsdeel is er dan ook op gericht om de creatieve en ambachtelijke bedrijvigheid te stimuleren. Uit onderzoek blijkt dat galeriebezoekers in Amsterdam vooral hoogopgeleide autochtonen zijn. Of Westerse allochtonen of autochtonen woonachtig in de stadsdelen Centrum of Zuid. Als ondernemende kunstenaar met een galerie of atelier zul je dan waarschijnlijk geneigd zijn je te richten op  een segment binnen deze groepen bezoekers. En kunstwerken aanbieden voor dat bepaalde segment. Of je promotie richten op dat segment.

Nieuwe galerie bezoekers

Maar in hoeverre zijn de exposities van de galerieen in Amsterdam West zichtbaar of aantrekkelijk voor groepen kunstliefhebbers die nu nog niet zo snel naar binnen stappen? Of  in hoeverre sluit het aanbod aan bij de wensen van een bepaald segment niet-Westerse allochtone kunstliefhebbers?  En weet iedereen die mogelijk tot een potentiele doelgroep behoort dat een galerie een tentoonstellings- en verkoopruimte van kunst is? Voelen mensen zich vrij om gewoon even naar binnen te stappen? En zo niet wat is er dan nodig om sommige mensen een gevoel van welkom zijn te geven? Of wat beweegt kunstliefhebbers die nu nog niet komen naar een galerie te trekken en zelfs een kunstwerk te kopen?

Doelgroep onderzoek

Als creatief verbinder en communicatiedeskundige voor culturele organisaties help ik culturele organisaties om aansluiting te vinden bij hun doelgroep.  Veel culturele organisaties en bedrijven verrichten inspanningen om nieuwe doelgroepen naar hun instelling te trekken. Doelgroep onderzoek leidt tot nieuwe inzichten, kennis waarmee meer bezoekers naar de galeries  worden getrokken en meer kunstwerken kunnen worden verkocht.