De citotoetsen zijn koud voorbij en de tijd van schoolbezoeken voor  ouders is weer aangebroken.

Nou onze eerste drie scholenbezoeken zitten erop. Mijn oudste dochter gaat volgend jaar naar de middelbare school. Misschien een van de weinige minpuntjes van wonen in Amsterdam. Je hebt namelijk als toekomstige middelbare scholier geen vrije keuze. Je moet 12 voorkeursscholen opgeven en dan wordt er geloot. Het komt er dus eigenlijk op neer dat je dan meer dan 12 middelbare scholen moet bezoeken. Ook om te weten naar welke scholen je niet wil. En natuurlijk om die top 3 van scholen die je het meest aanspreken te kunnen bepalen. Ik begrijp namelijk dat bijna 90% van de kinderen op een van de scholen uit zijn top 3 terecht komt. En dan maar duimen dat jouw kind ook bij die 90 procent hoort.

 

Keuze beste en leukste school voor je kind

Maar hoe bepaal je nou wat de beste en leukste school is voor je kind straks? En bepaal jij dat als ouder(s) of leg je de keuze helemaal bij je kind wat sommige ouders doen. Ja hij of zij moet immers straks naar die school,  dus dan moet hij/zij het wel leuk vinden. Persoonlijk ben ik van mening dat het een gezamenlijke keuze moet zijn.

 

Kwaliteit belangrijkste voor schoolkeuze

Kwaliteit, sfeer en sociale veiligheid zijn voor ouders de drie belangrijkste kenmerken van een school blijkt uit onderzoek van de Gemeente Amsterdam (2012) Op één staat duidelijk de kwaliteit; ruim de helft van de ouders (54%) noemt bij zijn top drie de kwaliteitsreputatie van de school.

 

Een school met de beste toekomstkansen

Maakt het nou heel veel uit op welke school je kind straks terecht komt? Heeft dat invloed op haar of zijn toekomstkansen? Ja ik denk zeker dat dit invloed heeft. Maar  ik wil daarbij wel opmerken dat het niet perse de school is met de beste slagingspercentages, zoals ik een rector gisteravond trots hoorde mededelen, die mijn dochter de beste toekomstkansen biedt. Want hoe goed een school het ook op papier doet, je weet van tevoren niet of de betreffende school jouw kind ook zal stimuleren het beste uit zichzelf te halen.

Ja ik ben vast een dromer en een idealist maar ik hoop op een school die alle leerlingen (ongeachte sociale klasse, herkomst, huidskleur, gender) stimuleert het beste uit zichzelf te halen.

 

Mijn criteria voor de school van mijn dochter

En dan droom ik nog even door en kopieer ik vier criteria die gebruikt werden bij de uitreiking predicaten Excellente scholen 2016.  Criteria die ik wens voor de school waar mijn dochter in september 2017 start. Aanstaande maandag 23 januari 2017 maakt de inspectie trouwens bekend welke scholen het predicaat Excellente School 2016-2018 ontvangen.

 

  • Maatwerk en eigenaarschap leerlingen een school die leerlingen stimuleert en uitdaagt om initiatief te tonen en keuzes te maken, bijvoorbeeld voor extra schoolactiviteiten. Door maatwerk op zowel cognitief als sociaal-emotioneel vlak worden alle leerlingen ondersteund en uitgedaagd zich ten volle te ontplooien.
  • Professionele en stimulerende cultuur: medewerkers krijgen veel ruimte om initiatieven te nemen en werken intensief samen. Er is veel gelegenheid voor het uitwisselen van kennis en ervaringen. Leraren werken bijvoorbeeld in groepjes  aan nieuwe plannen en speerpunten. Medewerkers krijgen daarbij het vertrouwen om onderwijskundige en beleidsmatige beslissingen zelf te nemen.
  • Burgerschap en voorbereiden op de maatschappij: de school onderscheidt zich door leerlingen op een effectieve manier voor te bereiden op de hedendaagse, snel veranderende samenleving. Scholen richten het onderwijs in op het aanleren van competenties als samenwerken, kritisch nadenken, creativiteit en probleemoplossend vermogen.
  • Teamontwikkeling:een school met bijzondere aandacht voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers. Een school die werkt vanuit de gedachte dat bevlogen personeel dat zich uitgedaagd voelt aan de basis staat van goed onderwijs. Hier hebben uiteraard alle leerlingen baat bij.  Een school die bv intensieve coachingstrajecten aanbiedt om medewerkers te motiveren en te inspireren het beste uit zichzelf te halen.

 

Aantrekkelijkere lonen

En omdat ik ook realistisch ben. Als je dit allemaal wenst, zullen de lonen van leraren wel aantrekkelijker moeten worden gemaakt. En moeten deze concurrerend zijn. ‘De verschillen tussen salarissen van onderwijspersoneel en van  hoogopgeleide mensen  in andere sectoren zijn te groot.

 

Helen Sumter, creatief verbinder

Ik kruip in de huid van de doelgroep en help klanten om de doelgroep te zien zoals ze is. Ik creëer een open blik en verzamel waar nodig de ontbrekende kennis die het mogelijk maakt anderen met open vizier te benaderen.

www.sumpro.nl