Campagne ZZP’ers

,
Campagne ZZP’ers

Heb jij als zelfstandige wel eens te maken gehad met een financiële tegenvaller?

Doen waar jij goed in bent, op jouw manier, je eigen schema bepalen, vrijheid: dat is het bestaan van een Zzp-er. Maar die vrijheid betekent ook: onzekerheid, inkomsten die op en neer gaan, soms verdien je veel, soms zit het even tegen.

De betekenis van zelfstandige ondernemers (zonder personeel) voor stadsdeel West en de gemeente Amsterdam is groot, en zij verdienen het om bediend te worden door de gemeente Amsterdam.

In opdracht van stadsdeel West werkt ik samen met onder meer Maartje Oome en Helma Timmermans aan het zichtbaar maken van de sociale ondernemersregeling Bbz. Als oprichter van onder meer ondernemersplatform Bedrijvige Vrouwen (1700 deelnemers) en als actieve inwoonster en zelfstandige uit West voer ik wekelijks gesprekken met mensen uit West. Veel daarvan hebben eigen bedrijven.

Risico’s

Uit eigen ervaring weet ik dat ondernemers te maken kunnen hebben met financiële onverwachte tegenvallers.  Er is weinig informatie bekend over de zzp’ers die veel financieel risico lopen. Maar op basis van literatuur en statistieken is wel een risicoprofiel op te stellen. Een zzp’er maakt meer kans risico te lopen naarmate meerdere van onderstaande kenmerken op hem of haar van toepassing zijn:

  • Een laag aantal uren dat wordt gewerkt. Dit is de meest invloedrijke factor in relatie tot de hoogte van het inkomen.
  • Een laag beroepsniveau (in samenhang met het opleidingsniveau) waarop de werkzaamheden worden verricht.
  • Werkzaam in een sector waar in de regel lage uurtarieven gelden.
  • Geringe ervaring. Hoe langer iemand als zzp’er werkzaam is, hoe meer van de werktijd besteed wordt aan betaalde opdrachten en hoe minder aan voorwaardenscheppende taken als acquisitie en administratieve taken.
  • Alleenstaand zijn, omdat men dan volledig op het inkomen van de zzp-onderneming is aangewezen.
  • Sterke afhankelijk van één of een beperkt aantal opdrachtgevers. Dit risico hangt uiteraard samen met de aard der werkzaamheden van een zzp’er.
  • Geen arbeidsongeschiktheidsverzekering . Slechts 25% van de Amsterdamse zzp’ers heeft een dergelijke verzekering afgesloten.
  • Geen fnanciële reserves. In Amsterdam beschikt een derde van de zzp’ers niet (meer) over financiële reserves

Bbz

Als ondernemer moet je altijd alle oplossingen onderzoeken en weten dat je in bepaalde gevallen tijdelijk kunt terugvallen op de Bbz.

Meer weten?

Vaardigheden

Gepubliceerd op

28 november 2018