Doelgroep onderzoek muziekschool

Doelgroep onderzoek muziekschool

Aslan Muziekschool Met het oog op veranderingen in subsidieland werd ik als zelfstandige ingehuurd om a) een publieksonderzoek uit te voeren onder het klantenbestand; b) advies te geven over de juiste marketingstrategie met het oog op de op handen zijnde politieke...
Projectplan Alleenstaande Moeders

Projectplan Alleenstaande Moeders

Het opstellen van een projectplan en verrichten van deskresearch voor online en fysieke  pedagogische ondersteuningsactiviteiten voor alleenstaande moeders en hun kinderen.
Fondsenwerving dansende ouderen

Fondsenwerving dansende ouderen

Opstellen projectplannen op-maat voor o.m. Gemeente Amsterdam, gemeente Rotterdam, Fonds 1818, Skanfonds en andere fondsen. Opstellen verantwoordingsverslagen voor diverse fondsen en overheden. Zakelijke leiding (functieprofielen opstellen, jaarplannen, begroting,...