In verschillende voorbeelden laat ik zien wat de resultaten van mijn werkzaamheden waren.

 Evenement Schijn je Lichtje op West

Als inwoner en zelfstandige heb ik samen met twee andere vrouwelijke ondernemers het concept voor het succesvolle meerdaagse evenement Schijn je Lichtje op West bedacht. In een periode van 3 weken kwamen ruim 2000 kinderen en volwassenen in aanraking met kunst en cultuur. Een groot deel van schoolgaande Amsterdam West liet zich verwonderen door diverse originele workshops lichtbloemen en lampionnen maken, een onvergetelijke kleurrijke lichtjesoptocht en een openlucht theaterverhaal. Alles geinspireerd door het cultureel erfgoed van de Sint Maarten traditie.

Resultaten: samenbrengen van ouders, kinderen scholen en organisaties, gelden/sponsoren (15.000) binnengehaald/ 2000 deelnemers kunstzinnige workshops en optocht, Sint Maarten uitgebeeld door bekende acteurs/landelijke en lokale media-aandacht.

Filmbeelden van de lichtjeoptocht op 11 november 2012

Community Bedrijvige Vrouwen

Als inwoner en zelfstandige in Amsterdam West bedacht en initierde ik in 2011 het idee voor het project Bedrijvige Vrouwen. Bedrijvige Vrouwen is een (online community project met als doel vrouwelijke ondernemers in Amsterdam zichtbaar te maken, zakelijk en sociaal te verbinden en economisch te versterken. Samen met een team van vrouwelijke ondernemers zijn we erin geslaagd om een bevlogen groep vrouwelijke ondernemers in Amsterdam zichtbaar te maken voor potentiele opdrachtgevers. Inmiddels wisselen ruim 1000 vrouwelijke ondernemers uit Amsterdam dagelijks kennis, ervaringen en opdrachten uit.

Resultaten: actief (online)  netwerk van ruim 1700 vrouwelijke ondernemers gerealiseerd, meer dan 25 bijeenkomsten georganiseerd,  opdrachten voor 25% van de aangesloten ondernemers, gelden/sponsoren binnengehaald.

Filmbeelden van Bedrijvige Vrouwen Amsterdam

 

Publieksonderzoek Multicultureel Muziekcentrum

Met het oog op de komende verandering in subsidieland werd ik als zelfstandige ingehuurd om

  • a) een publieksonderzoek uit te voeren onder het klantenbestand;
  • b) advies te geven over de juiste marketingstratgeie met het oog op de op handen zijnde politieke veranderingen;
  • c) een marketing/communicatieplan op te stellen.

Resultaten: Onderzoeksrapport met aanbevelingen hoe de besaande doelgroep nog beter bediend kan worden, Marketing & Communicatieplan, advies verwoorden marketingstrategie kunstenplan, concept-bidbook